Hjælpen er på vej

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Du har gode muligheder for at få økonomisk støtte eller rådgivning, når du skifter oliefyret ud med en mere energivenlig løsning. Energiselskaberne har forskellige tilskudsordninger til energiforbedring af private boliger, og med håndværkerfradraget kan du trække arbejdslønnen fra i skat.

Det kan være omkostningsfuldt at skifte sit oliefyr ud med en ny energiløsning. Især hvis skiftet kræver yderligere forbedringer af boligen i form af isolering eller nye varmefordelingssystemer. Heldigvis er der hjælp at hente – både økonomisk og i form af rådgivning. Der findes i øjeblikket to landsdækkende tilskud, du kan søge, når du vil skifte til en mere miljøvenlig varmeform, nemlig energiselskabernes energispareordning og det grønne håndværkerfradrag. Du kan bruge dem begge to til samme renovering.

Energiselskabernes grønne tilskud

Energiselskabernes tilskudsordninger er foranlediget af energispareaftalen, og den er et fantastisk tiltag for dig, der vil udskifte dit oliefyr. Dit renoveringsprojekt vil nemlig næsten altid indebære en energiforbedring i form af mindre CO2-udledning, og det er netop det, tilskudsordningerne er sat i verden for at støtte. De fleste energirenoverende tiltag kan derfor opnå økonomisk støtte. Hvor meget og hvad du kan få, afhænger af, hvor meget energi der bliver sparet, hvad du får gjort, og hvilket energiselskab du søger hos. Du kan også søge om rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at lokalisere energibesparelser i din bolig.

Sådan søger du tilskud:

1. Vælg et selskab
Du er ikke forpligtet til at bruge dit eget energiselskab, så du bestemmer faktisk selv, hvilket du vil søge tilskud hos. Kontakt gerne flere selskaber og spørg ind til, hvordan de kan hjælpe dig. Find en oversigt på energisparesiden.dk. Du kan også spørge en håndværker, som du stoler på, og høre, om han har en aftale med et energiselskab.

2. Lav en aftale
Det er vigtigt, at du indgår aftalen med energiselskabet eller håndværkeren, inden du går i gang med arbejdet eller indkøber materialer. Find allerede nu ud af, hvilken slags dokumentation energiselskabet kræver ved afslutningen af projektet. De forskellige selskaber stiller forskellige krav til typen af dokumentation, men skal alle opfylde visse minimumskrav.

3. Gennemfør projektet
Når aftalen er på plads, kan du gå i gang med dit boligprojekt.

4. Send dokumentation
Du sender den krævede dokumentation til energiselskabet, når hele arbejdet er udført. Hvis din håndværker eller energirådgiver har stået for aftalen med energiselskabet, er det ofte også ham, der indsender dokumentationen.

5. Tilskud udbetales
Du får nu udbetalt dit energitilskud. Energiselskabet indberetter din energibesparelse til Energistyrelsen og er dermed kommet tættere på at opfylde sin energispareforpligtelse. Husk, at du sagtens kan få håndværkerfradrag fra renoveringsprojektet, selvom du har fået energitilskud.

Det grønne håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst, som gives for en lang række energiforbedrende tiltag. Tidligere gjaldt håndværkerfradraget alle slags renoveringer i private boliger, men det har udviklet sig i en mere grøn retning. Det er i dag udelukkende renovering med et grønt perspektiv, som er en del af fradragsordningen. Brug håndværkerfradraget til at trække arbejdsløn til energirenoveringer fra i skat.

Det kan du få fradrag til

Du kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person pr. år for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Fradragsberettigede tiltag inkluderer forskellige former for isolering, udskiftning af yderdøre og vinduer, installation af varmepumper, f.eks. luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarmeanlæg. Fradraget omfatter ikke udskiftning og reparation af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler. Med finanslovsaftalen for 2018 er håndværkerfradraget blevet gjort permanent. Kontakt SKAT for at få oplyst aktuelle krav og muligheder.

Kilder: energisparesiden.dk, bolius.dk, ens.dk, energitilskud.info, sparenergi.dk, skat.dk, energihjem.dk, haandvaerkerfradrag.dk

 

 

Få et lokalt tilbud på udskiftning af dit oliefyr
Få et lokalt tilbud på alternative og energivenlige opvarmningsmetoder, som kan spare dig penge og hjælpe dig af med oliefyret.
Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar