Nye typer varmeinstallationer: Stiller øgede krav til service

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hvis du skal spare penge og CO2, er det vigtigt, at din varmeinstallation kører så effektivt og økonomisk som muligt. Det sørger medlemmerne i Energibranchens Service Sammenslutning for.

Energibranchens Service Sammenslutning, ESS, er en brancheforening for virksom­heder, som servicerer varmeanlæg i parcelhuse. Nogle af servicevirksomhederne kommer fra det tidligere GSR, Gas Service Registreringen, og andre fra OSS, Olie- og gasbrænder Service Sammenslutningen. Mange af virksomhederne servicerer dog ikke kun olie- og gasfyr, men også de jordvarmeanlæg og luft-til-vand-varmepumper, som mange boligejere i dag vælger at installere, når olie- eller gasfyret giver op. Brancheforeningen arbejder ihærdigt på at sikre, at disse anlæg får lige så god service som de konventionelle varmeanlæg. For at fremhæve denne udvikling har foreningen i 2018 skiftet navn til Energibranchens Service Sammenslutning. Derved sættes der fokus på flere former for energi, ikke kun olie og gas.

Alle varmekilder skal køre godt

ESS slutter op om samfundets behov for at omstille energiforsyningen til vedvarende energikilder. Her i omstillingsperioden skal olie- og gasfyrene holdes kørende på en effektiv, driftssikker og energiøkonomisk måde, indtil der opstår anledning til at skifte dem ud – og det samme gælder for varmepumperne, som bliver mere og mere udbredt. Ved hjælp af service, tilsyn og kontrolmålinger sørger Energi Service Sammenslutningens medlemmer for, at alle varmeinstallationer i parcelhuse holdes godt kørende – hele tiden!

Standarder for ordentlig service

Visionen for ESS er, at alle medlemmer kan levere ordentlig service inden for de teknologier, de arbejder med. Derfor opstiller foreningen branchestandarder, som definerer betingelserne for ordentlig service. De inkluderer bl.a.:

  • Serviceydelsen: Hvad skal tjekkes, måles, renses, skiftes?
  • Kvalitetssikring: Hvordan skal ydelsen dokumenteres i servicerapport og servicemærkat?
  • Kvalitetskontrol: Obligatorisk inspektionsprogram for dokumentkontrol og kontrolbesøg på installationer efter udført service
  • Uddannelse: Læringsmål, eksamens­­betingelser og censorkorps til fagskolerne
  • Faglige udvalg: Til varetagelse af service- virksomhedernes betingelser i forhold til ny teknologi og nye krav fra myndigheder
  • Support og kommunikation: Sekretariat på Teknologisk Institut, som via telefon, mail og foreningens hjemmeside (serviceogenergi.dk) yder teknisk support til medlemmer og stiller relevant information til rådighed for offentligheden, herunder en medlemsliste hvor ejere af varmeinstallationer kan finde lokale virksomheder med kvalificerede servicefolk

Én servicemontør til alle varmekilder

I samarbejde med Teknologisk Institut er ESS ved at udarbejde en ny branchestandard for service af varmepumpeinstallationer, der lever op til den gældende lovgivning på området. Et af fokusområderne er servicemontørens uddannelse, da varmepumpeanlæg både skal overholde krav fra Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, bygningsreglementet og Energistyrelsen. ESS tror ikke på, at løsningen er at sende højtuddannede installatører eller ingeniører ud for at lave service. Derimod skal opgaven løftes af en kvalificeret servicemontør, til en pris, som almindelige parcelhusejere kan og vil betale. Dermed har ejerne én servicepartner, der kan hjælpe dem, uanset om de har oliefyr, gasfyr, varmepumpe eller en hybridløsning.

 

Få et lokalt tilbud på udskiftning af dit oliefyr
Få et lokalt tilbud på alternative og energivenlige opvarmningsmetoder, som kan spare dig penge og hjælpe dig af med oliefyret.
Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar