Naturgas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Naturgas er et fossilt brændstof ligesom olie og kul, men det forurener mindre. Et naturgasfyr er en relativt omkostningslav løsning til udskiftning af oliefyret, og du kan spare op til 10-15.000 kr. om året i varmeudgifter. Hvis du allerede fyrer med naturgas, og din kedel er over 15 år gammel, bør du overveje at udskifte den. Det kan give en besparelse på 10-30%, fordi nye kedler er mere effektive.

Hvad er naturgas?

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden på samme måde som råolie. Det er produktet af døde organismer i form af planter og dyr, som er blevet begravet i undergrunden. Gennem flere millioner år har organismerne været under et stort pres, hvilket har medført udvikling af fossile brændstoffer – herunder brændbar naturgas. Det forurener mindre end olie og kul, og er derfor blevet en populær energikilde. I Danmark har vi naturgas i undergrunden, som udledes fra felter i den danske del af Nordsøen.

Sådan fungerer et naturgasfyr

Et naturgasfyret varmeanlæg består af en kedel og et varmeanlæg. Naturgassen brændes af i et forbrændingskammer, og varmen bruges til at opvarme vandet i centralvarmeanlægget. Det varme vand sendes derefter ud til radiatorerne og til varmtvandsbeholderen.

Hvor meget fylder anlægget?

Naturgasanlægget fylder mindre end oliefyret og kræver ingen olietank. Det kan som regel hænge på væggen, men udskiftningen kan være forbundet med visse udfordringer, der skal løses og laves plads til. Et naturgasfyr skal have et aftræksrør til det fri, og det rør skal helst være lodret. Ofte kan den gamle skorsten bruges, men kun hvis den ikke bruges til eksempelvis brændeovn. Fyret kræver desuden afløb for kondensvand. Hvis der ikke allerede findes et afløb i nærheden af fyret, vil du skulle etablere et.

Kan jeg få naturgas?

Du kan få naturgas, hvis du bor i et område, hvor der er lagt naturgas ind. Det er den enkelte kommune der bestemmer, hvor der må være gasforsyning. Kontakt derfor din kommune eller gå ind på gasprisguiden.dk. Her kan du både få oplyst, om naturgas er en mulighed for dig, og se, hvilke firmaer der leverer i dit område.

Vælg det rigtige naturgasanlæg

 • Gå efter energimærke A+
 • Vælg fra Dansk Gasteknisk Centers liste over testede og energimærkede gaskedler (dgc.dk/energimaerkede-kedler)
 • Gå efter højest mulige årsvirkningsgrad
  • Vælg en kondenserende gaskedel
  • Tjek effekt og støjniveau på de enkelte mærker
 • Vælg anlæg med klimastyring og natsænkning

Undgå kulilteulykker

Naturgasfyr kan i sjældne tilfælde slippe giftig kulilte ud i rummet. Kulilte lugter ikke og kan derfor ikke advare dig om forgiftning – men du kan mindske risikoen ved at få dit anlæg vedligeholdt af en autoriseret installatør. Du kan forebygge ulykker ved at få installeret:

 • Aftrækssikring: Sørger for, at fyringen standser, hvis røgen ikke kan komme ud af skorstenen.
 • Aftrækshætte: Forhindrer fugle i at bygge rede i skorstenen, så røgen ikke kan komme ud.
 • Kuliltealarm: Registrerer kulilte og giver alarm, så du kan standse anlægget og få udbedret fejlen.

Kilder: bolius.dk, sparenergi.dk, energinet.dk, naturgasfakta.dk, gasprisguiden.dk, dgc.dk

Få et lokalt tilbud på udskiftning af dit oliefyr
Få et lokalt tilbud på alternative og energivenlige opvarmningsmetoder, som kan spare dig penge og hjælpe dig af med oliefyret.
Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar